top of page

Audyt odpadowy w każdej firmie

Zaktualizowano: 8 lut 2023

Audyt odpadowy to usługa, która może dać firmie wiele korzyści. Przede wszystkim firma uzyskuje pewność, że działa zgodnie z prawem z zakresu ochrony środowiska. W związku z tym może uniknąć ewentualnych sankcji ze strony WIOŚ.

Wartością dodaną jest również zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez utrzymanie wysokich standardów jakości. Dodatkowo firma udowodni, że świadczy usługi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i ekologicznej odpowiedzialności biznesu.


Dla kogo obowiązkowy jest audyt odpadowy?


Audyt odpadowy powinna przeprowadzić każda firma niezależnie od jej statusu czy też wielkości, której działalność powoduje wytwarzanie odpadów m.in. :

  • wytwarzanie odpadów zarówno tych komunalnych jak i przemysłowych takich jak: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania po chemikaliach iu same chemikalia, świetlówki, oleje, farby i rozpuszczalniki itd.;

  • transport, magazynowanie i przetwarzanie odpadów;

Jak przeprowadzić audyt odpadowy?


Audyt odpadowy powinien przeprowadzić przeszkolony i doświadczony audytor posiadający wieloletnie doświadczenie związane z tematyką gospodarowania odpadami jak również wiedzę na temat audytów środowiskowych zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Audyt powinien zostać zrealizowany w następujących etapach :

I etap

  1. Zapoznanie z firmą – z jej profilem działalności i dotychczasowymi działaniami związanymi z gospodarowaniem odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków jakim podlega dana działalność.

  2. Obserwacja procesów związanych z gospodarowaniem odpadami zachodzących w firmie – ze szczególnym uwzględnieniem: klasyfikacji odpadów, wytwarzania i zagospodarowania odpadów, przestrzeganiem przepisów ppoż (operat ppoż), przekazania odpadów kolejnym posiadaczom, bilansu finansowego związanego z gospodarowaniem odpadami.

  3. Przegląd dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadami (ewidencji i decyzji odpadowych) pod kątem spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, a w szczególności: – Ustawy Prawo Ochrony Środowiska – Ustawy o odpadach – Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

II etap

  1. Podsumowania wizyty – przekazanie wstępnych spostrzeżeń z przeprowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi gospodarowania odpadami nie są spełnione.

  2. Przekazanie zaleceń do uchylenia największych nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytu .

III etap

  1. Podsumowanie audytu – przedstawienie do zapoznania się raportu końcowego, ze wskazaniem głównych obszarów, gdzie w pierwszej kolejności konieczne są akcje naprawcze wraz z propozycjami takich działań.

  2. Spotkanie z klientem w celu szczegółowego omówienia raportu końcowego i podjęcia działań naprawczych.


Oferujemy przeprowadzenia audytu zarządzania gospodarką odpadami, który ma na celu kompleksową weryfikację przestrzegania przepisów związanych z gospodarką odpadami w Państwa firmie. Audyt odpadowy umożliwi firmie szybkie wskazanie podstawowych nieprawidłowości oraz wprowadzenie działań naprawczych, które pozwolą na uniknięcie poważnych sankcji.


Zapraszamy do kontaktu z Naszą firmą w celu uzyskania większej ilości informacji i umówienia audytu środowiskowego.

54 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page