top of page
Stationary photo

Audyty  

Audyt  to usługa, która może dać firmie wiele korzyści. Przede wszystkim Nasz klient uzyskuje pewność, że działa zgodnie z prawem z zakresu ochrony środowiska. W związku z tym może uniknąć ewentualnych sankcji ze strony instytucji kontrolnych. Wartością dodaną jest również zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku poprzez utrzymanie wysokich standardów jakości. Dodatkowo firma udowodni, że świadczy usługi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i ekologicznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Audyt środowiskowy powinna przeprowadzić każda firma niezależnie od jej statusu czy też wielkości, której działalność może mieć jakikolwiek wpływ na środowisko.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą służącą poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenia informacji o potencjalnych oszczędnościach energii w firmie.

Ocena zgodności jest działaniem polegającym na wykazaniu spełnienia lub jego braku obowiązujących wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska przez Organizacje.

Audyt odpadowy powinien przeprowadzić przeszkolony i doświadczony audytor posiadający wieloletnie doświadczenie związane z tematyką gospodarowania odpadami.

Obowiązek audytu fgazów dotyczy ilości wprowadzonych wodoro-fluorowęglowodorów (HFC) luzem i w urządzeniach i zatwierdzany jest przez certyfikowanego weryfikatora GHG.

Audyt zrównoważonego rozwoju

Audyt zrównoważonego rozwoju opiera się na zestawie wskaźników, które dostarczają informacji o aktualnym stanie środowiska, kondycji społeczeństwa i gospodarki.

Nasi Audytorzy

Stationary photo
Obsluga OS.jpg

Możesz zaufać Naszej wiedzy

Naszymi audytorami są specjaliści w swoich dziedzinach.
Należą do nich zarówno audytorzy wiodący z systemów ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018 jak i wybitni praktycy z poszczególnych branż.
bottom of page