top of page

F-gazy

Fluorowane gazy cieplarniane (HFC, PFC oraz SF6) czyli fgazy są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP), który jest od 140 razy do – blisko 23 000 razy większy niż GWP CO2, a ich produkcja i zużycie na świecie (w tym także w UE i w Polsce) bardzo szybko rośnie. To jedyne gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto, które nie występują naturalnie, ale są wytwarzane przez człowieka.

 

Ważne! Zgodnie z artykułem 19 Rozporządzenia (UE) No 517/2014 wymagane jest przekazywanie raportów dot. f-gazów  do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok.

 

Kto powinien raportować f-gazy?

 • Każdy producent, importer i eksporter, który w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukował, przywiózł lub wywiózł co najmniej jedną tonę metryczną lub 100 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II, włącznie z podmiotami którym zostały przekazane kontyngenty.

 • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym zniszczył co najmniej jedną tonę metryczną lub 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II.

 • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym stosował jako substrat co najmniej 1000 ton ekwiwalentu CO2fluorowanych gazów cieplarnianych.

 • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym wprowadził do obrotu co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II zawartych w produktach lub urządzeniach.

 • Posiadacze kontyngentów (producenci lub importerzy gazu luzem), którzy wydają upoważnienia importerom urządzeń zawierających HFC, muszą składać sprawozdania obejmujące wydane przez siebie zezwolenia (nie stosuje się w tym wypadku żadnego progu).

 

UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1191/2014 producenci produktów i urządzeń wyprodukowanych w Unii nie zgłaszają produktów ani urządzeń, w przypadku których zawarte w nich gazy były uprzednio objęte przywozem do Unii lub w niej wyprodukowane.

Żródło: BOWOiK

Pomoc specjalistów GreenLynx w zakresie f-gazów

Oferujemy wszystkim podmiotom profesjonalną pomoc w zakresie spełniania wymagań ustawy f-gazowej i rozporządzeń wykonawczych, przede wszystkim w zakresie:

 

UWAGA! Obowiązki dotyczące f-gazów (poza raportowaniem) dotyczą także wszystkich właścicieli i użytkowników urządzenia chłodniczych i klimatyzacyjnych w takich obiektach jak:

 • zakłady przetwórstwa spożywczego,

 • przechowalnie i chłodnie,

 • wszelkie zakłady przemysłowe,

 • obiekty handlowe – w tym supermarkety i galerie handlowe,

 • środki transportu (chłodnictwo transportowe),

 • serwerownie – m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych

 • hotele,

 • budynki biurowe.

 

Zapraszamy do współpracy!

Fgazy.jpg
Klimatyzator
Klimatyzator do naprawy rąk

Audyt HFC i f-gazów

Przeprowadzimy profesjonalny audyt f-gazów dla importerów urządzeń i

f-gazów luzem

Raport do BDS i BDR

Pomożemy w wykonaniu corocznych sprawozdań do Bazy Danych Sprawozdań i Business Data Repository

Szkolenie i doradztwo

Szkolimy w zakresie przepisów f-gazowych Kompleksowo obsługujemy podmioty w  prowadzeniu pełnej dokumentacji dotyczącej f-gazów

bottom of page