top of page

Ochrona środowiska dla firmy – obowiązki przedsiębiorców

Firma Greenlynx od wielu lat wspiera przedsiębiorców w ochronie środowiska. Dzieląc się Naszym doświadczeniem i zdobytą wiedzą proponujemy Państwu pomoc w następujących kwestiach:


Najważniejsze sprawozdania i opłaty z zakresu ochrony środowiska:

LUTY

1. Raport do KOBiZE – do 28 lutego za rok poprzedni,

2. Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO - do 28 za rok poprzedni,

3. Opłata roczna za wpis do rejestru BDO - do końca lutego za rok poprzedni;

MARZEC

1. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do 15 marca za rok poprzedni,

2. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi – do 15 marca za rok poprzedni,

3. Wniosek o tzw. pomoc de minimis, czyli zwolnienie z realizacji obowiązków spoczywających na podmiotach wprowadzających:

-produkty w opakowaniach (do 1 tony rocznie);

-baterie i akumulatory (przenośne łącznie do 1 kg rocznie, przemysłowe łącznie do 100 kg rocznie);

-sprzęt elektryczny i elektroniczny (małogabarytowy o wymiarach zewnętrznych do 50 cm i łącznej średniorocznej masie do 100 kg; wielkogabarytowy o wymiarach zewnętrznych powyżej 50 cm i łącznej średniorocznej masie do 1000 kg)

- do 15 marca za rok poprzedni,

4. Opłata produktowa za niewykonanie określonych obowiązków przez wprowadzających:

-produkty w opakowaniach;

-baterie i akumulatory;

-sprzęt elektryczny i elektroniczny

– do 15 marca za rok poprzedni,

5. Opłata produktowa za niewykonanie określonych obowiązków przez wprowadzających:

- produkty (np. opony, oleje)

– do 31 marca za rok poprzedni,

6. Opłaty środowiskowe – do 31 marca za rok poprzedni,

7. Sprawozdanie środowiskowe – do 31 marca za rok poprzedni;


Pomagamy również przygotować następujące opracowania i dokumenty:

  • Pozwolenia i zezwolenia

- Pozwolenie lub zgłoszenie na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

- Pozwolenie wodnoprawne

- Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

- Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

- Pozwolenie zintegrowane

- Transgraniczne przemieszczanie odpadów

  • Obsługa systemu BDO

- Pomoc w rejestracji/aktualizacji/wyrejestrowaniu

- Ewidencja odpadów

- Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach

- Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami

- Pozostałe operacje wymagane w danej działalności

  • Procedura OOŚ

- Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

- Raport oddziaływania na środowisko (raport OOŚ)

- Badania środowiskowe

  • Szkolenia i edukacja ekologiczna

- Szkolenia otwarte i zamknięte z tematyki ochrony środowiska i gospodarowania odpadami

- Edukacja ekologiczna dla pracowników firm

  • Audyt i optymalizacje

- Audyt środowiskowy i ocena zgodności z wymaganiami prawnymi wg ISO 14001

- Audyt energetyczny i optymalizacja zarządzania energią wg ISO 50001

- Audyt odpadowy i zarządzanie gospodarowaniem odpadami w firmie

- Audyt HFC i f-gazów weryfikowany przez certyfikowanego audytora GHG

- Audyt zrównoważonego rozwoju

- Obliczanie śladu węglowego w organizacji (carbon footprint)


W razie szczegółowych pytań odnośnie oferty, także w przypadku jeżeli jakaś interesująca Państwa usługa nie znalazła się w powyższym wykazie, proszę o kontakt z Naszym biurem tel. 531 777 345 lub 15 848 18 47 lub na maila biuro@greenlynx.pl.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page