top of page

Rejestracja LUCID - wprowadzanie opakowań na rynek niemiecki VerpackG

Rejestr LUCID administrowany przez Zentrale Stelle Verpackungregister to niemiecki odpowiednik polskiego BDO w zakresie opakowań. Obowiązek deklaracji w LUCID od 01 lipca 2022 dotyczy wszystkich opakowań wprowadzanych na rynek niemiecki. Rejestr jest publiczny tzn. informacja o zarejestrowanych w nim podmiotach jest dostępna dla wszystkich, a rejestracji należy dokonać przed wprowadzeniem produktu w opakowaniu do obrotu / w momencie rozpoczęcia eksportu.


Niemiecka ustawa o opakowaniach VerpackG jest realizacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. W ramach ustawy powołany został publiczny rejestr opakowań LUCID.


Kto powinien zarejestrować się w LUCID?


Rejestracji w LUCID podlega każdy podmiot, który jako pierwszy wprowadził produkty w opakowaniu na rynek niemiecki, nawet jeżeli jego siedziba znajduje się poza granicami Niemiec. Mówimy tutaj o podmiocie prawnie odpowiedzialny za produkty w momencie przekroczenia granicy - jest on ustalany na podstawie warunków dostawy tzw. Incoterms lub zapisów umowy. Do podmiotów takich mogą należeć:

 • Producenci (jeśli dane ich firmy widnieją na opakowaniu, w przypadku marek własnych, czyli produkcji na zlecenie, obowiązują inne regulacje).

 • Dystrybutorzy (nawet jeśli sprzedają produkty różnych producentów są odpowiedzialni za wypełniane obowiązków za opakowania, które wysyłają do Niemiec).

 • Sklepy internetowe (do momentu wprowadzenia VerpackG stanowiły szarą strefę, opakowania jednostkowe + wysyłkowe).

 • Wszystkie przypadki transakcji transgranicznych, w których polska firma jest odpowiedzialna za produkty w momencie przekroczenia granicy (z wyłączeniem produkcji na zlecenie pod niemiecką marką).


Podział opakowań na rynku niemieckim - system dualny


Zgodnie z ustawą VerpackG w Niemczech obwiązuje tzw. system dualny rozliczania opakowań na:

1. Opakowania wymagające uczestnictwa w systemie (dualnym) - opakowania trafiające do prywatnych odbiorców końcowych B2C:

 • gospodarstwo domowe;

 • miejsca równoważne z prywatnymi gospodarstwami domowymi pod względem generowania odpadów np. restauracje, hotele, stołówki, administracja, szpitale, szkoły, kina, muzea, opery, stadiony, małe przedsiębiorstwa rolnicze oraz rzemieślnicze (§ 3 ust. 11 VerpackG);

 • miejsca zbierające odpady w zbiornikach na odpady o wielkości typowej dla prywatnych gospodarstw domowych tzn. do 1100l;

2. Opakowania nie wymagające uczestnictwa w systemie (dualnym) - opakowania trafiające do sektora B2B, handlu, przemysłu:

 • jednorazowe opakowania po napojach podlegające pod system kaucyjny (DPG);

 • opakowania jednostkowe/sprzedażowe nie trafiające docelowo do prywatnego odbiorcy końcowego;

 • opakowania zawierające substancje niebezpieczne (zgodnie z Załącznikiem 2 do VerpackG); opakowania transportowe;

 • opakowania wielokrotnego użytku;

 • opakowania ze względu na niezgodność nie wymagające uczestnictwa w systemie (dualnym) – brak przykładów na ten moment;

Obowiązki opakowaniowe - co powinienem zrobić?


Jeżeli jesteś podmiotem wprowadzających produkt w opakowaniu na rynek niemiecki, to w zależności od rodzaju opakowania powinieneś:


Opakowania wymagające uczestnictwa w systemie (dualnym)

 1. Zarejestrować się oraz raportować ilości w rejestrze LUCID.

 2. Podpisać umowę z organizacją odzysku w Niemczech oraz raportować swoje ilości.

 3. Złożyć deklarację o kompletności (deklaracja składana w LUCID poświadczona przez uprawnionych audytorów do 15 maja) - dodatkowy obowiązek sprawozdawczy dla firm wprowadzających na rynek niemiecki ilości opakowań trafiających do prywatnych odbiorców końcowych przekraczające ustawowe progi.

Opakowania nie wymagające uczestnictwa w systemie (dualnym)

 1. Zarejestrować się oraz zadeklarować opakowania w LUCID (od 01.07.2022 każdy podmiot wprowadzający produkty w opakowaniu!).

 2. Zapewnić odbiór opakowań - ustawa VerpackG przewiduje następujące możliwości wywiązania się z tego obowiązku:

 • uiszczanie opłat przez niemieckiego partnera handlowego w ramach płaconych przez niego opłat za odpady (częsty przypadek)

 • zlecenie odbioru opakowań organizacji odzysku (podpisanie umowy i uiszczanie opłat)

 • odbiór opakowań z rynku niemieckiego i transport do Polski (brak opłat, ale musi być udokumentowane), np. palety

Dodatkowo!
Obowiązek prowadzenia ewidencji opakowań – wykaz opakowań wprowadzanych na rynek niemiecki wg zamówień oraz frakcji materiałów (utworzenie mechanizmów samokontroli, w tym rezerw finansowych na odbiór opakowań).
Obowiązek informacyjny - informacja o możliwości odbioru opakowań wraz z kontaktem umieszczona np. na liście przewozowym / stronie internetowej / itp. → zagwarantowanie odbioru opakowań w przypadku zgłoszenia.

Kary grożące za niewypełnienie obowiązków opakowaniowych!


Kary pieniężne:

 • brak rejestracji w LUCID do 100 000 EUR

 • brak umowy z organizacją odzysku w ramach dualnego systemu do 200 000 EUR

 • brak zgłoszenia ilości w LUCID do 10 000 EUR

 • brak złożenia deklaracji o kompletności do 100 000 EUR

Dodatkowo: zakaz dystrybucji produktów w Niemczech oraz postrzeganie jako nieuczciwa praktyka handlowa przez innych uczestników rynku.


Pomoc przy rejestracji w LUCID oraz wypełnieniu obowiązków VerpackG


Nasza firma świadczy usługi związane z pomocą w rejestracji oraz deklaracji w LUCID, a także innych kwestii związanych z wypełnieniem obowiązków zapisanych w ustawie VerpackG.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:


GreenLynx Paweł Ryś

ul. Aleja Warszawska 227B

39-400 Tarnobrzeg

tel. +48 15 848 18 47, kom.+48 608 764 462

mail: biuro@greenlynx.pl

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page