top of page

Raport do KOBIZE

Przypominamy o obowiązku złożenia raportu do KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami), który prowadzi krajową bazę o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu (przedsiębiorstwa, JST, innych instytucji) korzystającego ze środowiska w myśl ustawy.

Termin złożenia raportu za rok poprzedni mija 28 lutego!

Podstawa prawna: zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – dalej u.s.z.e.g., podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-10, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Raport roczny powinien zawierać informacje o:

  • wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;

  • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;

  • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;

  • wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;

  • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć.

Ważne! W celu złożenia raportu trzeba wcześniej posiadać założone konto w bazie KOBIZE. Cały proces założenia konta oraz raportowania może potrwać ponad 1 miesiąc, dlatego radzimy nie zwlekać z decyzją.

W razie pytań prosimy skontaktować się ze specjalistą z firmy GreenLynx.

45 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Komentarze


bottom of page