top of page

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) są dokumentami strategicznymi opracowywanymi przez jednostki samorządu terytorialnego w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.Plany Gospodarki Niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych;

  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;

  • redukcji zużycia energii finalnej,poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Jednostki sektora publicznego realizując swoje zadania zobowiązane są do podejmowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Ważne! Celem realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej jest spełnienie obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Jednostka sektora publicznego zobowiązana jest do zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej spośród których wymienia się m.in. przebudowę lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz sporządzenie audytu energetycznego.


Korzyści z posiadania Planu Gospodarski Niskoemisyjnej


Wśród korzyści z posiadania planu gospodarki niskoemisyjnej wymienić można:

  • ułatwiony dostęp do funduszy zewnętrznych ,

  • oszczędności w budżecie gminy,

  • udoskonalenie zarządzania gminą,

  • poprawa jakości powietrza na terenie gminy,

  • lepszy wizerunek władz samorządowych.

Według wstępnych założeń Nowej Perspektywy 2014-2020 gminy, które opracują i wdrożą plany gospodarki niskoemisyjnej będą traktowane preferencyjnie w przypadku ubiegania się o dofinansowania na zadania z zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i OZE.


Współpraca


Zapraszamy samorządy oraz pozostałych Beneficjentów do skorzystania z pomocy specjalistów z firmy Greenlynx w zakresie opracowania i wdrożenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page