top of page

Ochrona środowiska dla gminy – ważne terminy w 2023 roku

Firma Greenlynx od wielu lat wspiera samorządy w ochronie środowiska. Dzieląc się Naszym doświadczeniem i zdobytą wiedzą proponujemy Państwu pomoc w następujących kwestiach:


 • złożenie raportu do KOBIZE za 2022 rok – do 28 lutego!

 • złożenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok – do 31 marca w systemie BDO!

 • złożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska za 2022 rok – do 31 marca!

Pomagamy również przygotować następujące opracowania i dokumenty:

 • aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

 • aktualizacja Programu ochrony środowiska (POŚ)

 • raport z wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) i Programu ochrony środowiska (POŚ)

 • opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

 • opracowanie Strategii elektromobilności i Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu

 • opracowanie operatów wodnoprawnych

 • opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięć (KIP) i raportów środowiskowych (raport OOŚ)

 • przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z możliwością pozyskania dotacji z KONKURSU Azbest 2023 i opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest (PUWZA)

 • przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła (kotłów) z możliwością pozyskania dotacji wraz z opracowaniem Bazy danych źródeł niskiej emisji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)


W razie szczegółowych pytań odnośnie oferty, także w przypadku jeżeli jakaś interesująca Państwa usługa nie znalazła się w powyższym wykazie, proszę o kontakt z Naszym biurem tel. 531 777 345 lub 15 848 18 47 lub na maila biuro@greenlynx.pl.


109 wyświetleń0 komentarzy

Kommentare


bottom of page