top of page

Audyt środowiskowy w firmie

Zaktualizowano: 7 cze 2023

Audyt środowiskowy w firmie jest działaniem polegającym na wykazaniu spełnienia lub jego braku obowiązujących wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska przez Organizacje, które je obowiązują lub do stosowania których sama się zobowiązała. Audyt środowiskowy służy również jako wypełnienie wymagania zawartego w punkcie 9.1.2 normy ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego.


Dla kogo obowiązkowy jest audyt środowiskowy?


Audyt środowiskowy powinna przeprowadzić każda firma niezależnie od jej statusu czy też wielkości, której działalność może mieć jakikolwiek wpływ na środowisko poprzez m.in. :

 • wytwarzanie odpadów zarówno tych komunalnych jak i przemysłowych takich jak: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania po chemikaliach iu same chemikalia, świetlówki, oleje, farby i rozpuszczalniki itd.;

 • wprowadzanie na rynek opakowań lub produktów w opakowaniach;

 • import sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii i akumulatorów;

 • wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów np. poprzez wykorzystanie samochodów służbowych, kotłów do ogrzewania pomieszczeń lub emisję niezorganizowaną choćby z procesów malowania lub czyszczenia;

 • pobór wody i wytwarzanie ścieków;

 • emisję hałasu;

 • produkcję lub magazynowanie substancji chemicznych;

 • transport odpadów;

Jak przeprowadzić audyt środowiskowy?


Audyt środowiskowy powinien przeprowadzić przeszkolony i doświadczony audytor środowiskowy lub grupa audytorów pod kierownictwem tzw. audytora wiodącego Systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015. Audyt powinien zostać zrealizowany w następujących etapach :

I etap

 1. Zapoznanie z firmą – z jej profilem działalności i dotychczasowymi działaniami związanymi z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków jakim podlega dana działalność.

 2. Obserwacja procesów związanych z ochroną środowiska zachodzących w firmie – ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, surowcami oraz tzw. korzystaniem ze środowiska (powietrze, woda, ścieki).

 3. Przegląd dokumentacji związanej z ochroną środowiska pod kątem spełnienia obowiązujących wymogów prawnych.

II etap

 1. Raport wstępny z przeprowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi ochrony środowiska nie są spełnione.

 2. Przekazanie raportu wstępnego Zleceniodawcy.

III etap

 1. Podsumowanie audytu – przedstawienie do zapoznania się raportu końcowego, ze wskazaniem głównych obszarów, gdzie w pierwszej kolejności konieczne są akcje naprawcze wraz z propozycjami takich działań.

 2. Spotkanie z klientem w celu szczegółowego omówienia raportu końcowego.

Jakie są korzyści z audytu środowiskowego?

Audyt środowiskowy to usługa, która może dać firmie wiele korzyści. Przede wszystkim Nasz klient uzyskuje pewność, że działa zgodnie z prawem z zakresu ochrony środowiska. W związku z tym może uniknąć ewentualnych sankcji ze strony WIOŚ. Wartością dodaną jest również zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku poprzez utrzymanie wysokich standardów jakości. Dodatkowo firma udowodni, że świadczy usługi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i ekologicznej odpowiedzialności biznesu.


Oferujemy przeprowadzenia audytu środowiskowego (wg normy ISO 14001 lub EMAS), który ma na celu kompleksową weryfikację przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska w Państwa firmie. Audyt środowiskowy umożliwi firmie szybkie wskazanie podstawowych nieprawidłowości oraz wprowadzenie działań naprawczych, które pozwolą na uniknięcie poważnych sankcji.


Zapraszamy do kontaktu z Naszą firmą w celu uzyskania większej ilości informacji i umówienia audytu środowiskowego.

177 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page