top of page

Ochrona środowiska w każdej firmie

Zaktualizowano: 19 lip

TARNOBRZEG, 11 października 2023 r.


SZKOLENIE: Ochrona środowiska w każdej firmie Obowiązki środowiskowe dotyczące opakowań, odpadów i emisji do powietrza w świetle aktualnych i proponowanych zmian prawa


OPIS I CEL SZKOLENIA


W ostatnich latach obserwujemy coraz większą presję w obszarze ochrony środowiska. Mowa tutaj przede wszystkim o wymaganiach stawianych przedsiębiorcom w zakresie rozliczania opakowań, odpadów, czy też emisji do powietrza. Warto wspomnieć, że 24 maja 2023 r. wejdzie w życie tzw. Ustawa Anty-Plastikowa, która zakazuje dystrybucji wielu produktów z tworzyw sztucznych, w tym opakowań i innych produktów oferowanych w gastronomii.

Niezależnie od tego, mamy szereg innych obowiązków środowiskowych, których nieprzestrzeganie jest zagrożone wysokimi sankcjami. Przykładowo, brak wpisu do rejestru BDO jest zagrożony karą od 1000 zł do nawet miliona. Taka sama kara może zostać nałożona także na firmy, które posiadają błędny wpis do rejestru BDO, a wciąż nie jest to odosobniony przypadek.

Innym obszarem, który wciąż budzi szereg wątpliwości jest kwestia gospodarki odpadami. Mimo, że elektroniczna ewidencja odpadów prowadzona jest w systemie BDO od 2020 r., to jednak wciąż wielu przedsiębiorców prowadzi ją w sposób nieprawidłowy.

Podobnie wygląda kwestia rozliczania emisji do powietrza. Przykładowo, każda firma, która wykorzystuje w swojej działalności samochody służbowe lub kotły spalinowe, jest co do zasady uznawana za „podmiot korzystający ze środowiska”. Wiąże się z tym wiele obowiązków. Jednym z nich jest uzyskanie wpisu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. W praktyce mowa tutaj o wpisie do tzw. KOBIZE, czyli Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami.

Mając na uwadze powyższe, przygotowaliśmy szkolenie, które ma na celu podnieść świadomość przedsiębiorców w zakresie ich podstawowych obowiązków środowiskowych. Ponadto, w trakcie szkolenia zostanie przedstawiony zarys najważniejszych zmian związanych z tzw. Ustawą Anty-Plastikową, która wdraża tzw. Dyrektywę Single-Use Plastics.

W celu zwiększania atrakcyjności szkolenia przewidziano także elementy warsztatowe oraz analizę konkretnych case study na podstawie doświadczeń prowadzącego.


DO KOGO ADRESOWANE JEST SZKOLENIE?


Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw od małych sklepów – także internetowych po duże firmy produkcyjne. Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, zakupy, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa –w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.


PROWADZĄCY SZKOLENIE


Mikołaj Maśliński

Prawnik, Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu spółki MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz prawnych aspektów wprowadzania produktów i opakowań na rynek w związku z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta (ROP). Pomaga przedsiębiorcom optymalizować obowiązki związane z gospodarką odpadami i wprowadzaniem produktów na rynek polski, a także na inne rynki (m.in. niemiecki oraz francuski).

Od 2019 r. Członek Zespołu ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Od 2022 r. członek Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego. Autor kanału na YouTube, gdzie odnosi się do aktualnych kwestii prawnych istotnych dla przedsiębiorców. Wieloletni autor w czasopismach branżowych takich jak Logistyka Odzysku, Energia i Recykling, Przegląd Komunalny, Kierunek Chemia, Kierunek WOD-KAN, Forum Eksploatatora.


Zapraszamy!


PLIKI DO POBRANIA


Opis_szkolenia_OS_w_firmie_11.10.2023
.pdf
Download PDF • 402KB

Zgłoszenie_OS_w_firmie_11.10.2023
.pdf
Download PDF • 350KB
81 wyświetleń
bottom of page